Sny

celú noc sa prevracať v posteli 
oproti mňa obrovské zrkadlo
svedomie?
oči nasilu zatvárané nadránom
unavená   
každý večer
každé ráno
ráno? noc? 
každé ráno vystrašená a spotená zo všetkých tých snov, na ktoré nezabúdaš, na ktoré sa opäť zobúdzaš
emócie city prekonávajú tie predchádzajúce (emócia alebo cit je prežívanie vzťahu človeka k veciam a javom okolitého sveta, k sebe samému, k svojmu konaniu a k iným ľuďom)
NECHUŤ ZÚFALSTVO ZÚRIVOSŤ ZLOSŤ POKOJ? 
nevieš
čo bude, kam pôjdeš, prečo nemôžeš, kvôli čomu musíš…
sebavýchova, sebaovládanie, sebazaprenie, sebapoznanie, sebavedomie…
len tak?  aj inak!
nemusíš sám
svornosť, pochopenie, empatia, dôvera… nemyslenie
pekná tvár úsmev  - nevedomosť
ticho - rešpektovanie
ticho - neprosenie
ticho - porozumenie
ticho - rady
náhoda? nevybočenie 
smer 
každé ráno každý večer stále
nepros 
ďakuj
amen.


Obľúbené príspevky z tohto blogu

Zrkadlo

Voľba