Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu januára 7, 2018

Sny

Obraz
celú noc sa prevracať v posteli  oproti mňa obrovské zrkadlo svedomie? oči nasilu zatvárané nadránom unavená    každý večer každé ráno ráno? noc?  každé ráno vystrašená a spotená zo všetkých tých snov, na ktoré nezabúdaš, na ktoré sa opäť  zobúdzaš emócie city prekonávajú tie predchádzajúce (emócia alebo cit je prežívanie vzťahu človeka k veciam a javom okolitého sveta, k sebe samému, k svojmu konaniu a k iným ľuďom) NECHUŤ ZÚFALSTVO ZÚRIVOSŤ ZLOSŤ POKOJ?  nevieš čo bude, kam pôjdeš, prečo nemôžeš, kvôli čomu musíš… sebavýchova, sebaovládanie, sebazaprenie, sebapoznanie, sebavedomie… len tak?  aj inak! nemusíš sám svornosť, pochopenie, empatia, dôvera… nemyslenie pekná tvár úsmev   - nevedomosť ticho - rešpektovanie ticho - neprosenie ticho - porozumenie ticho -  rady náhoda? nevybočenie  smer  každé ráno každý večer stále nepros  ďakuj amen.