Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu marca 21, 2021
Pohybujem sa medzi vplyvnými a ovplyvnenými.  (tenučká hranica medzi nimi je len pár papierov)

Paralelnosť

Obraz
Čas nepozdravil, bol tu dávno od začiatku, ospalo uťahuje mi na krku povraz. Nikde nie je dokázaná existencia budúcnosti, chľamtáme predsa deň čo deň z teraz. Otáčam sa a kričím na včera, nič, ani duša neozýva sa mi. Čas popiera nám vrátiť sa späť, usudzujem, že tu asi sme sami. Len ja a tmavá šmuha na zemi v tuhom tieni lesa. Iskra a mdlý lúč dneskajška zrepetí ma, vzozriem na nebesá.  Hruď už dusí sa v plameni,  vzbĺklo celé telo, nohy mi horia. Bežím, potknem sa na kameni, naháňa ma reminiscencia,  terajší moment o pár chvíľ úmysly pomení. Za ruky ťahá ma sila prítomného okamihu, sekunda vlečie jedna druhú smerom vpred. Je to dokonalá prítomnosť, dopraj mi ju 1..2..3..4..5...